Parafia M. B. Nieustającej Pomocy w Krzeszowie k. Żywca

Dodano: 2020-10-24 20:01:49

OGŁOSZENIA

30 NIEDZIELA ZWYKŁA

25 października 2020

ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA

 

 

    Każda świątynia w ciągu roku obchodzi uroczyście dwa dni: dzień swoje­go patrona i dzień poświęcenia, to znaczy oddania jej na wyłączną własność Bogu, by była miejscem modlitwy dla parafialnej wspólnoty. Dziś obchodzimy „ROCZNICĘ POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA".

Dziękując Bogu za naszą świątynię, po Komunii św. śpiewamy dziękczynne „Te Deum”.

Po Sumie będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo różańcowe.

Przeżywamy ostatnie dni nabożeństw różańcowych. W sobotę będzie zakończenie nabożeństw

różańcowych.

W TYGODNIU:

W środę – święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.

W przyszłą niedzielę – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. Msze św. przed południem w kościele będą według porządku niedzielnego.

O godz. 14.00 będzie na cmentarzu Msza św. za wszystkich zmarłych Parafian.

Ze względu na obowiązujące ograniczenia w gromadzeniu się, prosimy nie gromadzić się przy ołtarzu, lecz pozostać przy grobie. Do komunii św. przystępować w pewnych odstępach, żeby nie robić tłoku. Po Mszy św. będzie procesja na cmentarzu z wypominkami i modlitwami za zmarłych, w której uczestniczymy też pozostając przy grobach.

O godz. 18.00 będzie na cmentarzu różaniec za zmarłych.

W poniedziałek - 2 listopada - wspominamy wszystkich wiernych zmarłych.

Najlepszym darem jaki możemy ofiarować naszym zmarłym jest modlitwa, Msza św.,  Komunia św. przyjęta w ich intencji i ofiarowanie za nich zyskanego odpustu. Msze św. w Dzień Zaduszny będą w kościele o 6.30; 7.30; 9.00; 17.00 i w kaplicy na cmentarzu o 6.00.

Przed uroczystością Wszystkich Świętych zachęcamy do przystąpienia sakramentu pokuty. Spowiadać

będziemy w tygodniu  przed każdą Mszą św.

Przez cały miesiąc listopad, po Mszach św. będziemy modlić się za zmarłych..

W dniach oktawy uroczystości Wszystkich Świętych można dla zmarłych zyskiwać odpusty zupełne za kary doczesne, pozostałe po grzechach odpuszczonych w sakramencie pokuty. Odpust można zyskać 1 i 2 listopada nawiedzając kościół i odmawiając Ojcze nasz. i Wierzę, a od 1 do 8 listopada nawiedzając cmentarz i modląc się za zmarłych. Ponadto warunkiem zyskania każdego odpustu jest spowiedź, Komunia św. i jakakolwiek modlitwa w intencji Ojca świętego.

  

W zakrystii i kancelarii przyjmujemy na wypominki za zmarłych.

Prosimy porządkujących groby swoich bliskich o wynoszenie śmieci do kontenera.

Prosimy też o załatwianie w kancelarii spraw własności grobów.

Zachęcamy do troski o groby pozostawione bez opieki – dopóki istnieją, niech przynajmniej w te dni nie

będą zaniedbane .

       Dziękujemy rodzinom z Krzeszowa za sprzątanie kościoła w minionym tygodniu i za ofiarę.

Troskę o czystość kościoła w nadchodzącym tygodniu powierzamy rodzinom z Krzeszowa od nr 99-112.

O odmówienie różańca w przyszłą niedzielę prosimy RÓŻĘ MATKI BOŻEJ KALWARYJSKIEJ.


Dodano: 2020-10-24 19:59:38

List Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego

w związku z nową falą pandemii COVID 19

 

Ukochani Archidiecezjanie!

         W większości parafii niedziela poprzedzająca uroczystość Wszystkich Świętych jest obchodzona jako rocznica poświęcenia własnego kościoła. Nie znając dokładnie daty tego wydarzenia, pragniemy w ten sposób dziękować Panu Bogu za ten szczególny dzień w historii parafii, w którym jej świątynia została w sposób uroczysty poświęcona Jemu samemu – na Jego cześć i chwałę, a także dla dobra duchowego wszystkich aktualnie żyjących i przyszłych pokoleń parafian.

         W liturgii rocznicy poświęcenia własnego kościoła czytany jest najpierw fragment Księgi Ezechiela, w którym Bóg w odniesieniu do świątyni jerozolimskiej mówi: „To jest miejsce tronu mojego, miejsce podstawy mych stóp, gdzie chcę na wieki mieszkać pośród Izraelitów” (Ez 43, 7a). Wierzymy, że w nieskończenie głębszej mierze to stwierdzenie odnosi się do każdego kościoła katolickiego, gdzie
w tabernakulum – w eucharystycznym znaku Chleba – jest prawdziwie i substancjalnie obecny Boży Syn, Jezus Chrystus. Osobiste spotkanie z Nim, zwłaszcza podczas niedzielnej Mszy świętej, sprawia również, że doświadczamy szczególnej obecności i wzrastania Kościoła w sensie duchowym jako tej wspólnoty ludzi wierzących, której – jak pisał św. Paweł Apostoł w Liście do Efezjan – „kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus”, a fundamentem Apostołowie i prorocy (por. Ef 2, 20b). Dzięki temu od chwili Chrztu świętego wierni chrześcijanie mogą cieszyć się godnością współobywateli świętych i domowników Boga (por. Ef 2, 19b). Co więcej, poprzez słuchanie Słowa Bożego i udział w świętych sakramentach każdy chrześcijanin buduje osobistą świętość, sam stając się nowym kamieniem w tej duchowej świątyni i stanowiąc „mieszkanie Boga przez Ducha” (por. Ef 2, 21-22).

         Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam ponadto postać Zacheusza, bogatego zwierzchnika celników, który bardzo pragnął osobiście zobaczyć Pana Jezusa przychodzącego do Jerycha, jego rodzinnego miasta. Ponieważ jednak był niskiego wzrostu, wszedł na rosnącą obok drogi sykomorę. Chrystus dostrzegł go, kazał mu zejść na ziemię i przygotować dom, by móc się z nim spotkać. To sprawiło, że przepełniony radością Zacheusz zawołał: „Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie” (Łk 19, 8b). Także w odniesieniu do naszego życia szczere pragnienie spotkania z Jezusem przynosi prawdziwie cudowne owoce: z jednej strony nasze osobiste nawrócenie, z drugiej natomiast wejście Chrystusa w przestrzeń naszego rodzinnego domu, który dzięki temu staje się świątynią, Kościołem domowym, gdzie nasza codzienność przeżywana jest w nieustannej obecności Boga.

Drodzy Archidiecezjanie!

         Rozważając wspólnie z Wami przypadające na dzisiejszą niedzielę czytania mszalne, mam świadomość tego, że wielu z Was odczuwa w swych sercach smutek i ból, iż z powodu nowej fali pandemii COVID 19 nie może osobiście wziąć udziału we Mszy świętej w parafialnej świątyni i wraz z całą wspólnotą dziękować za to, że kiedyś została ona poświęcona Panu Bogu na Jego wyłączną własność. Co więcej, nikt z nas nie wie, jak długo jeszcze będą obowiązywać nałożone przez władze państwowe ograniczenia, które mają na celu zahamowanie rozwoju pandemii koronawirusa i ochronę każdego z nas przed niebezpieczną, powodowaną przez niego chorobą. Wiedzcie, Moi Drodzy, że także i ja przeżywam podobny do Waszego smutek, nie mogąc uczestniczyć w wielu zaplanowanych od dawna uroczystościach, podczas których doświadczałbym radości wspólnej z Wami modlitwy, a także osobistego spotkania.

         W tej sytuacji proszę Was o cierpliwe znoszenie niedogodności i przestrzeganie zaleceń sanitarnych w imię miłości bliźniego, do której wzywa nas Pan Jezus. Z całego serca zachęcam Was, aby postać Zacheusza, pragnącego spotkać się z Jezusem, stała się wzorem dla tych wszystkich, którzy z powodu pandemii i związanych z nią ograniczeń nie będą mogli wziąć udziału w niedzielnej Mszy świętej. Niech, przede wszystkim, nie zabraknie w Was pragnienia osobistego spotkania się z Panem Jezusem. Jeżeli niemożliwe będzie osobiste udanie się do kościoła, z wielką nabożnością bierzcie udział we Mszach świętych transmitowanych przez radio, telewizję lub internet, czytajcie Pismo Święte, odmawiajcie różaniec i inne modlitwy. Z żarliwością i ufnością zanoście je do Boga: za chorych przebywających w szpitalach i w domach, o łaskę możliwie szybkiego ustąpienia pandemii, o dobre zdrowie dla każdej i każdego z nas, o ofiarność i odwagę dla całej służby zdrowia, dla lekarzy i pielęgniarek, którzy ryzykują własnym zdrowiem, a niekiedy i życiem, byśmy mogli szczęśliwie przeżyć ten trudny czas. Nie zapominajcie również o Waszych kapłanach, którzy z oddaniem pracują dla Was i dla dobra Waszych wspólnot. Bądźcie solidarni i odpowiedzialni za innych, w sposób szczególny pamiętając o naszych seniorach, niosąc im konkretną pomoc i wsparcie. Zachęcam Was przy tym, abyście z ufnością oddawali się pod szczególną opiekę św. Jana Pawła II Wielkiego, którego watykańska Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dnia 5 października br. ogłosiła Patronem Małopolski. Szukajcie również opieki u św. Andrzeja Boboli, Patrona Polski, którego Pan Bóg w ostatnich czasach zsyła nam jako naszego szczególnego opiekuna i obrońcę.

         Módlmy się z całą życzliwością i serdecznością za siebie nawzajem, a wszelkie trudności i cierpienia, niepokoje i bóle ofiarujmy w intencji Kościoła, który jest naszą Matką, oraz w intencji naszej Ojczyzny, którą dał nam Bóg jako dar, a równocześnie jako wielkie zadanie.

         Na ten szczególny czas, który jest także czasem zbawienia i w którym również doświadczamy czułej bliskości Boga, z serca Wam wszystkim, Drodzy Siostry i Bracia, błogosławię

 

X Marek Jędraszewski

Arcybiskup Metropolita Krakowski

 

Kraków, 20 października 2020 roku,

w uroczystość św. Jana Kantego,  głównego Patrona Archidiecezji Krakowskiej i miasta Krakowa

 

List należy odczytać Wiernym w niedzielę 25 października 2020 roku


Dodano: 2020-10-24 19:57:33

Intencje Mszy św.

od 26 października do 1 listopada 2020

 

Poniedziałek_26 października 2020 

  6.30   +Krystyna Targosz

17.00   +Henryka i Franciszek Stanik, Maria i Józef Kawa

Wtorek_27 października 2020 

  6.30  O powrót do zdrowia i błogosławieństwo Boże

17:00  +Aniela Legut

Środa_28 października 2020 

  6.30  +Janina Sekuła

17:00  +Helena i Józef Mikołajek, Czesław syn

Czwartek_29 października 2020 

  6.30  +Tadeusz Targosz

17:00  +Marek Wala (10r.)

Piątek_30 października 2020

  6.30  +Józefa Kryjak

17:00  +Józefa Ćwiękała

Sobota_31 października 2020

  6.30  +Wioletta Klimasara

17:00  +Stanisława Gibas

Niedziela_1 listopada 2020

  7.30  +Tadeusz Kawa

  9.00  +Tadeusz i Helena Baca, Jan syn

10.30  +Tomasz Lenart

14.00  Za ++ Parafian