Parafia M. B. Nieustającej Pomocy w Krzeszowie k. Żywca

Dodano: 2020-04-04 19:16:31

OGŁOSZENIA

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

5 kwietnia 2020

 

Dziś o godz. 10.30 na  Facebooku >ParafiaKrzeszow< będzie transmitowana Msza św. z naszego kościoła,

a o godz. 14.30 – Gorzkie Żale.

W   Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę będzie można przez to medium łączyć się z liturgią Triduum Paschalnego celebrowaną w naszym kościele.

Wielki Czwartek o 18.00; Wielki Piątek o 15.00; 18.00 i 22.00, Wielka Sobota od  19.00

 

Bardzo prosimy by zastosować się do obowiązujących przepisów i nie przychodzić do kościoła, w którym może być tylko 5 osób,  a więc tylko ci, którzy zamówili intencję.

     Rozpoczynamy dziś Wielki Tydzień, w którym będziemy towarzyszyć Jezusowi w ostatnich dniach Jego ziemskiego życia. Gromadzimy się więc, aby wspomnieć tamte wydarzenia. Będziemy przeżywać godzinę Jezusa, który swoją wiernością odkupił nasze grzechy i dał nam udział w swoim zmartwychwstaniu.

Dziś przed każdą mszą św. święcimy palmy.

W tygodniu

PONIEDZIAŁEK, WTOREK I ŚRODA - Codziennie od 8.00 do 9.00 i od 15.30 do 17.00 będzie okazja do spowiedzi.

Z powodu epidemii Liturgię Triduum Paschalnego będziemy celebrować w sposób uproszczony, bez obecności wiernych i Liturgicznej Służby Ołtarza, chociaż liturgia ta należy do najważniejszych i najpiękniejszych w całym roku liturgicznym.

9 kwietnia – WIELKI CZWARTEK - pamiątka ustanowienia Najświętszego Sakramentu i sakramentu kapłaństwa.

Uroczysta Msza Święta Krzyżma z udziałem księży Archidiecezji Krakowskiej, połączona z odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich, odprawiona zostanie w późniejszym terminie, prawdopodobnie 12 września br.

Stolica Apostolska udzieliła wszystkim kapłanom pozwolenia na odprawienie Mszy Wieczerzy Pańskiej w odpowiednim miejscu bez uczestnictwa wiernych.

Po Mszy św. przeniesiemy Najświętszy Sakrament do Ciemnicy, gdzie będzie adoracja do godz. 22.00 i od 8.00 w dniu następnym.

10 kwietnia – WIELKI PIĄTEK - w tym dniu nie sprawuje się Eucharystii.

8.00 – Rozpoczęcie adoracji Pana Jezusa w Ciemnicy,

15.00 – Droga Krzyżowa, i rozpoczęcie nowenny do Bożego Miłosierdzia.

18.00 – Liturgia Męki Pańskiej: Czytanie Słowa Bożego, Adoracja Krzyża i po Komunii św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu.

Grób w tym roku też będzie skromniej urządzony, ale zachęcamy Parafian do adoracji Pana Jezusa w Grobie przez całą dobę, aż do Liturgii Wigilii Paschalnej (w grupach po pięć osób).

Zgodnie z zaleceniem Ojca Świętego Franciszka w tym roku z adoracją Krzyża nie łączymy składania ofiar na Ziemię Świętą. Kolekta na ten cel odbędzie się w dniu 13 września br.

O 22.00 będą Gorzkie Żale

W tym dniu obowiązuje ścisły post.

11 kwietnia – WIELKA SOBOTA –

Cały dzień można adorować Pana Jezusa w Grobie.

Zgodnie z zarządzeniem Księdza Arcybiskupa  nie będzie tradycyjnego święcenia pokarmów, ani przy kościele, ani przy kaplicach nawet bez udziału wiernych. Zachęcamy wiernych  do błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem wielkanocnym.

Modlitwa błogosławieństwa znajduje się na końcu OGŁOSZEŃ.

19.00 – Obrzędem przed świątynią rozpocznie się Liturgia Wigilii Paschalnej: poświęcenie ognia i paschału, Liturgia Słowa, liturgia chrzcielna – w czasie której odnowimy przyrzeczenia chrzcielne – i Msza św. Wigilii Zmartwychwstania, a po niej procesja rezurekcyjna.

Ksiądz Arcybiskup zarządził, że można urządzić procesję rezurekcyjną wewnątrz świątyni. Gdzie jest to niemożliwe, należy wystawić Najświętszy Sakrament przy głównym ołtarzu i po odśpiewaniu pieśni wielkanocnej pobłogosławić zgromadzonych Najświętszym Sakramentem.

 

 

   

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350)

 Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

 Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

1 Tes 5, 16-18: 

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

 Albo:

Mt 6, 31 ab.32b-33: 

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

 Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

 Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

***

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

 Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

 

 


Dodano: 2020-04-04 19:12:24

Intencje Mszy św.

od 6 do 12 kwietnia  2020

 Poniedziałek_6 kwietnia 2020

  6.30  +Małgorzata Pochopień

17.00  +Antoni, Władysława i Maria Harańczyk

Wtorek_7 kwietnia 2020

  6.30  +Michalina Fluder

17:00  +Antoni Fluder

Środa_8 kwietnia 2020

  6.30  +Stanisława Kachel

17:00  +Józef Okruta

Czwartek_9 kwietnia 2020

  18.00  Za ++kapłanów

             W intencji kapłanów

Piątek_10 kwietnia 2020

            Wielki Piątek

Sobota_11 kwietnia 2020

19.00  W intencji Parafian

           W intencji Bogu wiadomej

Niedziela_12 kwietnia 2020

  7.30  +Mieczysław Targosz, Andrzej i Aniela rodzice

  9.00  +Konstanty Czernecki, Jan i Bronisława Targosz

10.30  +Władysław i Helena Kubasiak

14.30  W intencji Parafian


Dodano: 2020-04-03 20:11:54

Żal doskonały i Komunia duchowa – skarb do odkrycia

Warunki żalu doskonałego:

  1. Zachodzi niemożność skorzystania z indywidualnej spowiedzi

  2. Zrobienie szczegółowego rachunku sumienia

  3. Uznanie przed Bogiem swojej winy za popełnione grzechy 

  4. Wyrażenie szczerego żalu za wszystkie grzechy, ciężkie i lekkie

  5. Wyrażenie mocnego postanowienia przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej

  6. Spełnienie aktu pobożności lub miłości bliźniego jako formy zadośćuczynienia

  7. Przystąpienie w najbliższym możliwym terminie do spowiedzi sakramentalnej

 

 

Przeżycie Komunii duchowej w czasie słuchania lub oglądania Mszy Świętej za pośrednictwem środków przekazu, jest owocniejsze, gdy człowiek się wcześniej do tego przeżycia przygotuje, a po zakończeniu transmisji trwa w dziękczynieniu.  

Przeżycie Komunii duchowej może mieć następujący przebieg:

Wybierz miejsce, w którym możesz się skupić. Skieruje swoje myśli i swoje serce ku Bogu. Rozpocznij modlitwę znakiem krzyża. Proś o łaskę godnego przeżycia Duchowej komunii. Módl się także do Maryi, która najpiękniej przyjęła Jezusa i uczy nas otwierać serce na Jego przyjście. 

Akt pokuty -  Wzbudź w sobie szczery żal za popełnione grzechy. Możesz odmówić spowiedź powszechną.

Rozważenie słowa Bożego i wyznanie wiary

Odczytaj wybrany fragment słowa Bożego. Wskazane jest rozważenie czytań mszalnych przeznaczonych na dany dzień. Można też rozważyć inny wybrany tekst, np.: 

Jezus powiedział: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać” (J 14, 23).

Jezus powiedział: „Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie” (J 14,6).

Jezus powiedział: „Wytrwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeśli we Mnie trwać nie będziecie” (J 15,4).

Jezus powiedział: „Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący” (Ap 1,8).

Po rozważeniu słowa Bożego wyznaj wiarę w obecność Pana i Jego nieskończoną miłość, np. Wierzę, Panie, że zawsze byłeś ze mną, wierzę, że jesteś we mnie i nieustannie mnie prowadzisz, wierzę, że przychodzisz, abyśmy jeszcze bardziej byli jedno, jak Ty jesteś jedno z Twoim Ojcem w Duchu Świętym (por. J 17,21).

Wspomnienie Paschy Pana Jezusa

Przenieś się myślą do Wieczernika, gdzie Jezus daje siebie za pokarm, przemieniając chleb w swoje Ciało i wino w swoją Krew. Pomyśl o Jego miłości, objawionej w męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Jezus powiedział nad chlebem: „To jest Ciało moje za was wydane”. To „Ciało wydane” przyjmujemy w Komunii Świętej. Jednoczymy się z Panem, który nas do końca umiłował i daje nam udział w tej miłości. Tej jedności pragniemy również wtedy, gdy przyjmujemy Komunię duchową.

Zaproszenie Pana Jezusa i przyjęcie Go

Obrzęd Komunii Świętej, przeżywany podczas Eucharystii, jest bardzo bogaty w modlitwy i znaki. Rozpoczyna się od „Ojcze nasz”, potem są inne modlitwy, a w końcu kapłan, ukazując wszystkim konsekrowaną Hostię, mówi: „Oto Baranek Boży...”. Zgromadzeni wierni odpowiadają: „Panie nie jestem godzien...”. Kapłan znów ukazuje konsekrowaną Hostię, tym razem indywidualnie, mówiąc: „Ciało Chrystusa”. Przyjmujący odpowiada: „Amen”.

Gdy przyjmujesz Komunię duchową nie widzisz tych znaków ani nie słyszysz słów wypowiadanych przez kapłana, ale w sercu przeżywasz to misterium. Z wiarą odmów „Ojcze nasz” prosząc o dar zjednoczenia z Jezusem, Jego Synem. Wsłuchaj się w głos Ojca: „To jest mój Syn umiłowany” i  zaproś Pana Jezusa, aby do Ciebie przyszedł. Proś Go, aby jeszcze bardziej wszedł w twoje życie, a ty abyś jeszcze bardziej należał do Niego. Proś Ducha Świętego, aby sprawił cud komunii między tobą, a Jezusem, bo tylko Duch Święty jest źródłem prawdziwej jedności. 

Uwierz, że ten, który był i który jest, znów przyszedł. Jest w tobie, a ty jesteś w Nim. Przywitaj Go z wdzięcznością i radością. Oczyma wiary staraj się zobaczyć Jego wielkość i miłość, Jego dobroć i miłosierdzie, Jego pragnienie bycia z tobą i pragnienie, abyś ty był z Nim. Powiedz Mu o swoim życiu i sprawach, które nosisz w sercu.

Dziękczynienie

Wielki jest dar Komunii i wielkie jest dziękczynienie człowieka, który taki dar otrzymał. Nie zapomnij o dziękczynieniu i uwielbieniu. Niech trwa i nieustannie wzrasta twoje zdumienie, że sam Bóg do ciebie przychodzi i w tobie przebywa. Wielbij Boga z Maryją, bo również tobie wielkie rzeczy Bóg uczynił i święte jest imię Jego.

Zakończ przeżycie Komunii duchowej znakiem krzyża.