Strony: 1 2 3117

Dodano: 19.4.2014

OGŁOSZENIA

UROCZYSTOŚĆ

ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

20 kwietnia 2014 r.

 

            Na radosne Święta Wielkanocne Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy, aby przeżywane na nowo tajemnice paschalne ożywiały wiarę, umacniały nadzieję i rozpalały miłość.

Niech  spotkanie z Chrystusem Zmartwychwstałym i braćmi

na "łamaniu chleba" przy eucharystycznym stole

daje siłę w codziennym trudzie, a radość Wielkanocnego poranka niech opromienia każdy dzień życia.

 

Święta Zmartwychwstania mamy przedłużać przez naszą modlitwę i nasze świadectwo o pustym grobie. Jezus nie zmartwychwstał dla siebie. Przebył całą drogę życia na ziemi - aż do śmierci – i zmar­twychwstał, aby nam otworzyć „drogę nową i żyjącą".

Serdeczne podziękowanie składamy wszystkim Parafianom, którzy przyczynili się do uroczystego i godnego przeżywania tych Świąt, a w szczególności:

Ofiarodawcom na kwiaty do Bożego Grobu i na paczki świąteczne dla uboższych;

Państwu Baca za świąteczne ciasto do paczek,

Zespołowi CARITAS za przygotowanie paczek świątecznych i dostarczenie ich parafianom;

Młodzieży, P. Marszałkowi, Harańczykowi i Frycowi, którzy z Księdzem Robertem przygotowali Ciemnicę i Grób;

Paniom Paluszek, Harańczyk i Fryc za troskę o czystość obrusów i szat liturgicznych;

Zespołom Parafialnym i Młodzieży za przygotowanie i prowadzenie adoracji,

Strażakom stojącym przy grobie; Pocztom sztandarowym strażaków i górników;

Orkiestrze za grę na procesji rezurekcyjnej; Niosącym feretrony, chorągwie i baldachim;

Panu Organiście i Kościelnemu; Służbie Liturgiczne, Szafarzowi i Scholi,  

oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w przygotowaniu i przeżyciu tych świętych dni.

Dziękujemy również rodzinom z Tarnawy Górnej za sprzątanie kościoła na dzisiejszą uroczystość.

Oktawa Wielkanocy ma uroczysty charakter, jest jak gdyby jednym wielkim Świętem Zmartwychwstania.

Z tej racji w najbliższy piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Jutro Wielkanocny Poniedziałek. Msze św. w naszym kościele będą według porządku niedzielnego.

Ponadto o godz. 12.00 będzie Msza święta pogrzebowa za śp. Michała Miska, którego pogrzeb odbył  się w Wielki Piątek.  Tradycyjnie tego dnia w naszych kościołach wspieramy modli­twą i ofiarą Papieski Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie.

Najbliższa niedziela kończąca oktawę Wielkanocy - niedziela Miłosierdzia Bożego, będzie dla nas i całego świata dniem szczególnej radości. W tym dniu nasz rodak, Błogosławiony Jan Paweł II, razem z błogosławionym papieżem Janem XXIII, zostanie wyniesiony  do chwały Świętych.

Naszym przygotowaniem do tego wydarzenia jest, odprawiana od Wielkiego Piątku, Nowenna do Miłosierdzia Bożego połączona z Nowenną do Błogosławionego Jana Pawła II. Dziś i jutro nowenna będzie po Sumie, a w dni powszednie po Mszy świętej popołudniowej.

W piątek po Mszy św. wieczornej będzie spotkanie rodziców uczniów klas 3 gimnazjum - kandydatów do Bierzmowania.

Aby umożliwić uczestniczenie w uroczystości kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II, za pośrednictwem telewizji, w przyszłą niedzielę nie będzie Mszy świętej o 10.30, a Suma będzie o godz. 12.30; msza św. popołudniowa będzie o 14.30.

Troskę o czystość kościoła w tym tygodniu powierzamy  następnym 15 Rodzinom z Tarnawy Górnej.

 

O odmówienie różańca w przyszłą niedzielę prosimy RÓŻĘ ŚWIĘTEJ TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS.

Dodano: 19.4.2014

Intencje Mszy św.


od  21do 27 kwietnia 2014

 

Poniedziałek_21 kwietnia 2014

  7:30   +Anna i Michał Jurczak

  9.00   +Marianna i Józef Okruta

10.30    Jadwiga Skupień (od Anny i Juliana Kubielas i chrzestnicy Stanisławy z rodz.

12.00    +Michał Miska - pogrzebowa

14:30   +Zofia, Tomasz i Stanisława Kołata

Wtorek_22 kwietnia 2014

6.30     +Bronisława Wajdzik (od rodz. Kuźlik i Elżbieciak)

17.00   +Zofia Harańczyk   

Środa_23 kwietnia 2014

6.30     +Franciszek Wójciga (42 rocz.), Michalina żona

17.00   +Bronisław Gołuszka (5 rocz.)

Czwartek_24 kwietnia 2014

6.30     +Józef i Agnieszka Kachel, Jan syn

17.00   +Katarzyna Bargiel

Piątek_25 kwietnia 2014

6.30     W 30 rocz. ślubu Zofii i Michała

17.00   +Franciszek Wójciga (1 rocz.), Waleria żona

Sobota_26 kwietnia 2014

6.30      +Stanisław Mosór (22 rocz.), Józefa żona, Stanisław syn, Władysława córka

17.00   +Józef Fluder

Niedziela_27 kwietnia 2014

  7:30   W intencji Róży Świętej Katarzyny Sienieńskiej

  9.00   +Antonina Lenart (6 rocz.), Roman mąż, Władysława córka

12.30    +Kazimierz Cieślik (7 rocz.)

14:30   Na roczek Artura Storch

 

 

 

 

 

 

 

Dodano: 12.4.2014

OGŁOSZENIA

NIEDZIELA PALMOWA

13 kwietnia 2014

 

    Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia.

Na progu Wielkiego Tygo­dnia prośmy o łaskę, abyśmy w nadchodzącym czasie przeżyli szczery żal z powodu naszych nieprawości po to, by przeżyć prawdziwą radość z po­wodu nowego życia, które ofiaruje nam Zmartwychwstały.

    Dziś na każdej Mszy święcimy „palmy", które przypominają jerozolimskie gałązki słane pod sto­py Chrystusa – Mesjasza, wjeżdżającego do Świętego Miasta. Suma o 10.30 rozpocznie się procesją z palmami.

Po Sumie wybierzemy najładniejsze palmy.  O godz. 14.30 będą Gorzkie Żale, po nich Msza św.

Po Mszy św. popołudniowej będzie na plebani spotkanie Zespołu Charytatywnego.

    Spowiedź będzie w poniedziałek, wtorek i środę  przed Mszą św. rano i po południu, a także we wtorek od godz. 19.00 do 21.00.

Niech trzy święte dni: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota będą dniami przeżywania Mi­sterium Paschalnego z sercem oczyszczonym w sakramencie pojednania. 

W Wielki Czwartek rano w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach Ksiądz Kardynał z wszystkimi kapłanami odprawi Mszę Świętą Krzyżma, podczas której pobłogosławi oleje używane do namaszczania cho­rych i krzyżmo służące do namaszczania podczas chrztu i bierzmowania.

TRIDUUM PASCHALNE W NASZYM KOŚCIELE

17 KWIETNIA – WIELKI CZWARTEK

18.00 – Msza św. Wieczerzy Pańskiej i przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy.

22.00 – Godzina święta prowadzona przez Zespoły Parafialne.

23.00 – zakończenie adoracji

18 KWIETNIA – WIELKI PIĄTEK

W tym dniu w żadnym kościele nie odprawia się Mszy świętej.

W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły (całkowite wstrzymanie się od potraw mięsnych i tylko trzy posiłki w ciągu całego dnia, w tym jeden do syta; od tego postu osoby od 18. do 60. roku życia nie mają dyspensy).   
7.00 – rozpoczęcie adoracji Pana Jezusa w Ciemnicy

15.00 – Godzina Miłosierdzia: rozpoczęcie Nowenny przed Uroczystością Bożego Miłosierdzia, Koronka do               

          Bożego Miłosierdzia i Droga Krzyżowa,

18.00 – Liturgia Męki Pańskiej: Czytanie Słowa Bożego, Adoracja Krzyża i Komunia  św.,

       –  przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu,

20.00 – Gorzkie Żale,

22.00 – adoracja wspólna,

23.00 ­– Droga Krzyżowa

Od północy zapraszamy na adorację parafian według następującego porządku

od 24.00 do 1.00 – Targoszów; od 1.00 do 2.00 - Kuków Dolny i Górki; od 2.00 do 3.00 -Kuków Górny;

od 3.00 do 4.00 - Krzeszów Dolny; od 4.00 do 5.00 - Krzeszów Górny; od 5.00 do 6.00 - Tarnawa i Kadelówka.

19 KWIETNIA – WIELKA SOBOTA

Przez cały dzień zapraszamy na adorację Pana Jezusa w Grobie.

O godz. 10.00 będzie adoracja dla dzieci.  

Święcenie pokarmów

przy kościele o 10.30, 12.00 i 14.00,

w Tarnawie o 13.00,  w Targoszowie o 13.20,  w Kukowie Dolnym o 13.40,   na Ździeblu o 14.00.

19.00 - Liturgia Wigilii Paschalnej: poświęcenie ognia i paschału, Liturgia Słowa, Msza św.

          Wigilii Zmartwychwstania, poświęcenie wody  i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych,

ok. 20.30 – PROCESJA REZUREKCYJNA

(prosimy przynieść świece na odnowienie przyrzeczeń Chrztu św. i procesję)

Prosimy Parafian o przygotowanie Ciemnicy i Grobu.

Dziękujemy Parafianom, którzy troszczyli się o czystość kościoła w minionym tygodniu i złożyli ofiarę. Na nadchodzący tydzień prosimy Rodziny z Tarnawy – następne 15 domów od szkoły.

 

O odmówienie różańca w przyszłą niedzielę prosimy RÓŻĘ BŁOGOSŁ. MARII TERESY LEDÓCHOWSKIEJ.

Strony: 1 2 3117