Strony: 1 2 3130

Dodano: 30.8.2014

OGŁOSZENIA

22 Niedziela Zwykła

31 sierpnia 2014

 

    

     Witamy w naszej parafii Księdza Wojciech Matygę, Neoprezbitera, którego Ksiądz Kardynał, po wyświęceniu, skierował na pierwszą parafię do Krzeszowa. Przyjmijmy Księdza Wojciecha z serdecznością i życzliwością. Niech Bóg darzy Go potrzebnymi łaskami, a Matka Najświętsza otacza swoją opieką.

    Dziś o 10.30 będzie Msza św. dożynkowa, podczas której będziemy dziękować  za tegoroczne zbiory i modlić się o ich sprawiedliwy podział, by na świecie i w naszej Ojczyźnie nie było głodnych.

 

     Na progu roku szkolnego Kościół apeluje o to, aby udział dzieci i młodzie­ży w katechezie szkolnej był pełen świadomego zaangażowania. Zapra­szamy jutro o godz. 8.00, dzieci, rodziców i pedagogów na Mszę Świętą, podczas której będziemy prosić o Boże błogosławieństwo na czas zdobywania wiedzy i kształtowania charakterów.

Zachęcamy wszystkie dzieci i młodzież do wyspowiadanie się na początku roku szkolnego.

Spowiadać będziemy  jutro od 7.15 i codziennie przed mszą św..

Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Krzeszowie  i SP w Kukowie informuje, że 1 września, tj.

jutro autobus szkolny zabierze dzieci do kościoła: z Targoszowa o 7.20, ze Ździebla o 7.30 i z Rzyczek o 7.40. Po Mszy św. autobus odwiezie dzieci z Kukowa do szkoły.

Jutro nie będzie dowozu do Sikorowca i Górek.

    Jutro mija 75 lat od wybuchu drugiej wojny światowej. Naszą powinnoś­cią jest pamiętać o poległych w obronie Ojczyzny na frontach i w obozach oraz o pomordowanych przez po skończonej wojnie w więzieniach politycznych. Prośmy Pana, aby ofiara ich życia nie była daremna.

 

W TYM TYGODNIU

W poniedziałek – wspomnienie świętej Bronisławy, dziewicy;

w środę – wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła;

w piątek – wspomnienie błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty.

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobotę miesiąca. Spowiedź w piątek będzie rano przed Mszą św. i od 16.00. Od godz. 8.30 odwiedzimy z Komunią św. Chorych i Starszych.

 

     Zachęcamy rodziny naszej parafii do udziału w Diecezjalnej Pielgrzymce Rodzin do Kalwarii w przyszłą niedzielę.

O godz. 9.00 rozpocznie się Droga Krzyżowa (u  Piłata), a o godz. 11.00 będzie Msza święta.

 

            Dziękujemy rodzinom z Kukowa za sprzątanie kościoła w minionym tygodniu i za ofiarę.

Troskę o czystość kościoła w nadchodzącym tygodniu powierzamy rodzinom z Kukowa od nr 163-180a.

 

O odmówienie różańca w przyszłą niedzielę prosimy RÓŻĘ ŚWIĘTEGO JÓZEFA.

Dodano: 30.8.2014

Intencje Mszy św.

od  1 do 7 września 2014

 

Poniedziałek_1 września 2014

  6.30     +Tadeusz Targosz (od sąsiada Mariana Starzak)                          

  8.00     W intencji dzieci na rozpoczęcie roku szkolnego

17.00     +Antoni Targosz (od rodz. Brusik i Makuch)

Wtorek_2 września 2014

 6.30    +Józef Bargiel (od żony z synami)

17.00     +Bronisław Bania 

Środa_3 września 2014

  6.30     +Julian i Agnieszka Targosz

17.00     +Stefan Kościelniak

Czwartek_4 września 2014

  6.30     +Józef i Bronisława Pyka

17.00     +Józef Ćwiękała

Piątek_5 września 2014

  6.30     +Helena Spyrka (od siostry Emilii z rodz.) 

17.00     Michał Wątroba (od córki Lucyny z dziećmi)

Sobota_6 września 2014

  6.30     W 18 rocz. urodzin Piotra Kawy

17.00     +Maria Roman, Bronisław mąż, Helena Maciaszek, Bronisław mąż

Niedziela_7 września 2014

  7:30   +Kamil Zawiła

  9:00   +Józef Paleczny (13 rocz.), Krzysztof zięć

10.30     +Helena i Józef Mikołajek, Czesław syn

12.00     Msz św. Chrzcielna

14:30     +Stanisław Jurczak (od prawnuków)

Dodano: 23.8.2014

OGŁOSZENIA

21 Niedziela Zwykła

24 sierpnia 2014

 

      Niech dzisiejszy udział w Eucharystii otworzy przed nami ogrom bogactw, mądrości i wiedzy, jakimi pragnie obdarzyć nas Bóg. Niech usłyszane dziś Słowo Boże, przyjęte przez nas i wprowadzone w życie, doprowadzi nas do pełni wiary i otworzy przed nami drogi zbawienie.

 

W tygodniu:

-We wtorek – UROCZYSTOŚĆ NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ. Msze św. będą w naszym kościele o 6.30 i   

 17.00. Zachęcamy uczczenia Matki Najświętszej w tym dniu przez udział we Mszy św.

-W środę – wspomnienie świętej Mo­niki, matki świętego Augustyna.

-W czwartek – wspomnienie świętego Augustyna, biskupa i doktora Kościoła.

-W piątek – wspomnienie męczeństwa świętego Jana Chrzciciela.

 

Z dniem 28 sierpnia kończy w naszej parafii swoją posługę wikariusza ksiądz magister Robert Janczura, który, po pięciu latach duszpasterzowania u nas, został przeniesiony przez księdza Kardynała do innej parafii. Dziękujemy Księdzu Robertowi za Jego pracę w naszej parafii i życzymy Mu Bożego błogosławieństwa wielu łask i opieki Matki Najświętszej w dalszym życiu kapłańskim i osobistym.

Do naszej parafii został skierowany ksiądz Wojciech Matyga, Neoprezbiter, którego już dziś polecamy Waszym modlitwom i Waszej życzliwości.

 

W przyszłą niedzielę na Mszy św. o 10.30 podziękujemy Panu Bogu za tegoroczne zbiory. Prosimy delegacje wszystkich wiosek o udział w tej uroczystości.

Podczas Dożynek będziemy też prosić Ojca w Niebie, aby zebrane płody ziemi służyły wspólnemu dobru. Będziemy się modlić za wszystkich, którzy własną pracą zadba­li o ich obfitość, ale również za tych, od których będzie zależał sprawiedliwy podział tych dóbr.

 

Czas wakacji i urlopów nieubłaganie zmierza ku końcowi. Winniśmy okazać Bogu wdzięczność i poprosić Go o błogosławieństwa na czas podejmowanej pracy bądź na­uki.

Dla dzieci i młodzieży zbliża się czas powrotu do szkół. Niech nowy rok szkolny zacznie się z Bogiem. Warto przy tej okazji skorzystać z sakra­mentu pokuty i pojednania. Spowiedź w naszym kościele jest przed każdą mszą św. Msza święta na rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego będzie w poniedziałek, 1 września o godz. 800.

 

            Dziękujemy rodzinom z Kukowa za sprzątanie kościoła w minionym tygodniu i za ofiarę.

Troskę o czystość kościoła w nadchodzącym tygodniu powierzamy rodzinom z Kukowa od nr 149-162.

O odmówienie różańca w przyszłą niedzielę prosimy RÓŻĘ ŚWIĘTEGO JANA CHRZCICIELA.

Strony: 1 2 3130