Parafia M. B. Nieustającej Pomocy w Krzeszowie k. Żywca

Dodano: 2010-11-07 06:36:51

Ogłoszenia

32 niedziela zwykła
7 listopada 2010

Dziś po Mszy św. będzie wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.
Listopad sprzyja refleksji o przemijaniu i życiu wiecznym. Niech odwiedzanie grobów bliskich stanie się dla nas zachętą do zastanawiania się nad sensem naszego życia, naszych codziennych zmagań i przypomina o nieuchronności śmierci. Świętując zaś niedzielę - dzień zmartwychwstania Jezusa - pamiętajmy o wiecznych radościach przygotowanych dla naszych zmarłych i dla nas.
W najbliższy wtorek, tj. 9 listopada, obchodzimy rocznicę poświę¬cenia Bazyliki św. Jana na Lateranie. Świątynia ta jest katedrą Biskupa Rzymu, którym jest Ojciec Święty i nazwana jest „Matką i Głową wszystkich kościołów miasta i świata". Radując się tym wyjątkowym miejscem modlitwy, w łączności z papieżem Benedyktem XVI, dziękujmy Bogu za łaskę wiary opartej na Piotrowym wyznaniu: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego".
Dzień 11 listopada - czwartek - upamiętnia odzyskanie przez nasz kraj niepodległości w 1918 roku. Po 123 latach nieobecności Polski na mapie świata i niewoli, nasi przodkowie przejęli z rąk zaborców władzę cywilną i wojskową. Sukces ten był wielkim darem od Boga, jak i skutkiem mądrych działań wybitnych Polaków, których odwaga, wierność ideałom i poświęcenie pozwoliły na nowo zjednoczyć naród i rozpocząć budowę Drugiej Rzeczpospolitej. W tym dniu pamiętajmy o wywieszeniu flagi narodowej, rozmawiajmy w rodzinie o darach płynących z życia w wolnym i niepodległym państwie, podziękujmy wspólnie Bogu za wolną Ojczyznę.
W piątek – wspomnienie świętego Jozafata, biskupa i męczennika.
W sobotę – wspomnienie świętych Benedykta, Jana Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski.
W przyszłą niedzielę po Mszy św. o 10:30 będzie spotkanie Róż, O godz. 16:00 w przyszłą niedzielę będzie Msza święta w intencji Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, na którą zapraszamy członków i sympatyków Akcji.

Konferencja Episkopatu Polski w dniu 27 listopada 2008 r. podjęła decyzję, aby każda druga niedziela listopada była w Kościele w Polsce Dniem Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Organizatorem tego dnia jest stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
W tym roku Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym będzie obchodzony po raz drugi. Przypadnie w niedzielę, 14 listopada b.r. i towarzyszyć mu będzie hasło: „Irak".
Pomoc Kościołowi w Potrzebie chce uwrażliwić Polaków na problem wolności religijnej, jako jednego z podstawowych praw człowieka.
Do skarbon przy kościele będziemy zbierać ofiary na pomoc katolikom w krajach, gdzie są szczególnie prześladowani.

Dziękujemy parafianom, którzy w minionym tygodniu troszczyli się o czystość kościoła i złożyli ofiarę. Na nadchodzący tydzień prosimy rodziny z Krzeszowa od nr 241-253.
O odmówienia różańca po Mszy św. w przyszłą niedzielę prosimy RÓŻĘ MATKI BOŻEJ Z LOURDES.Dodano: 2010-10-31 06:59:28

Ogłoszenia

31 niedziela zwykła
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA
31 października 2010

Dziś z okazji Rocznicy Poświęcenia Kościoła, na wszystkich Mszach świętych śpiewamy dziękczynne Te Deum…
Po Mszy św. o 9:00 będzie zakończenie nabożeństw różańcowych.
Jutro celebrujemy w całym Kościele uroczystość Wszystkich Świętych. Dzień ten jest świętowaniem radości wszystkich tych, którzy zakończyli już swoją drogę na ziemi i dzięki temu, że wytrwale biegli „w wyznaczonych zawodach"(Hbr 12, 1), cieszą się obecnością Boga w chwale niebieskiej. Jednocześnie świętujemy nadzieję na to, że radość ta może stać się kiedyś również naszym udziałem. Wyraźmy wdzięczność Bogu za wszystkie dzielne kobiety i odważnych mężczyzn, którzy w ciągu wieków dzięki swojej wierze, licznym dobrym dziełom i wierności Bogu cieszą się bliską obecnością Pana i wskazują tym samym na nasze powołanie do świętości.
Msze św. jutro przed południem będą w naszym kościele tak jak w każdą niedzielę, natomiast o godz. 14:00 będzie na cmentarzu msza św. za wszystkich zmarłych Parafian, a po mszy św. będzie procesja z wypominkami i modlitwami za zmarłych.
Wieczorem o 18:00, będzie na cmentarzu Różaniec za zmarłych.
We wtorek, 2 listopada, Dzień Zaduszny - wspominamy Wszystkich Wiernych Zmarłych. W tym dniu módlmy się do Boga w intencji tych, którzy jeszcze cierpią w czyśćcu, prosząc, aby jak najszybciej mogli zostać włączeni do społeczności świętych i błogosławionych. Odwiedzanie grobów bliskich niech staje się okazją do przekazywania dzieciom historii naszych rodzin, przywoływania ciekawych wspomnień.
Zapalając znicze, pamiętajmy że ogień jest sym¬bolem nieśmiertelności.
Największym darem, jaki możemy ofiarować naszym zmarłym jest modlitwa i Komunia święta w ich intencji.
W Dzień Zaduszny kapłan odprawia trzy Msze św. W naszym kościele Msze św. będą o 6:30, 7:30, 9:00 i 16:30 i 18:00. Po każdej mszy św. będą wypominki i modlitwy za zmarłych, a przed mszą popołudniową, o 16:10 będzie różaniec za zmarłych.
Możemy też przez cały tydzień zyskiwać odpusty dla naszych zmarłych.
W czwartek, w liturgiczne wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa, módlmy się o rychłą beatyfikację sługi Bożego Jana Pawła II, który na chrzcie otrzymał imię Karol.
W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź będzie rano i od 16:00.
Chorych z Komunią św. odwiedzimy od 8:30.
W sobotę, pierwszą miesiąca po Mszy św. rano będzie nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP, a po Mszy św. wieczornej będzie WIECZÓR JANA PAWŁA II (na prośbę parafian przeniesiony z godziny 21). Prosimy o liczny udział.
Dziękujemy parafianom, którzy w minionym tygodniu troszczyli się o czystość kościoła i złożyli ofiarę. Na nadchodzący tydzień prosimy rodziny z Krzeszowa od nr 224-240.
O odmówienia różańca po Mszy św. w przyszłą niedzielę prosimy RÓŻĘ ŚWIĘTEJ RODZINY.


Dodano: 2010-10-24 06:42:48

OGŁOSZENIA

30 NIEDZIELA ZWYKŁA
24 października 2010

Bóg zapłać za ofiary składane dziś na budowę kościoła w Krakowie na os. Nowy Ruczaj.

Dziś i przez cały tydzień będziemy modlić się w intencji misji.
Nie wystarczy przyjmować i ewangelizować tylko tych, którzy przychodzą do naszych kościołów i naszych
parafii. Jako wyznawcy Chrystusa mamy pozostawać otwarci na wszystkie inne środowiska i struktury
społeczne. Trzeba odnaleźć przede wszystkim ochrzczonych i niewystarczająco przepojonych Ewangelią.
W działalność misyjną włączyć się może każdy na miarę swoich możliwości. Cenna jest najprostsza
modlitwa, ofiarowane cierpienie, najdrobniejsze wsparcie duchowe i materialne.

Przed nami kolejny różańcowy tydzień.
W prywatnych objawieniach Matka Boża niejednokrotnie wskazywała na różaniec jako środek, dzięki
któremu świat może zostać ocalony. Zapraszamy na Różaniec codziennie po Mszy św. o 16:30.
Dziś różaniec jest po Mszy św. o 7:30, za tydzień będzie zakończenie nabożeństw różańcowych po 9:00.
W najbliższy czwartek, tj. 28 października, wspominamy w liturgii Kościoła świętych Apostołów
Szymona i Judę Tadeusza. Niech ci patronowie wypraszają nam gorliwość apostolską oraz moc nadziei,
która potrafi przetrwać nawet najczarniejsze godziny życia.
W przyszłą niedzielę obchodzimy rocznicę poświęcenia własnego kościoła. Widzialny budynek kościoła
jest znakiem świątyni zbudowanej z żywych kamieni, którymi jesteśmy my wszyscy.
Pamiętajmy w naszych modlitwach o zmarłych budowniczych i fundatorach świątyni oraz o nas samych,
byśmy zawsze potrafili zaangażować się w życie parafii.

Prosimy porządkujących groby swoich bliskich przed Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym o
wynoszenie śmieci do kontenerów.
Jak co roku przyjmujemy na wypominki roczne i jednorazowe.
W Uroczystość Wszystkich Świętych Msze święte w naszym kościele przed południem będą według porządku
niedzielnego, a o godz. 14: będzie na cmentarzu Msza św. za zmarłych Parafian z procesją żałobną.
W Uroczystość Wszystkich Świętych i w Dniu Zadusznym oraz przez oktawę można dla zmarłych
zyskiwać odpusty zupełne za kary doczesne, pozostałe po grzechach odpuszczonych w sakramencie
pokuty. Odpust można zyskać 1 i 2 listopada nawiedzając kościół i odmawiając Ojcze nasz. i Wierzę, a od
1 do 8 listopada nawiedzając cmentarz i modląc się za zmarłych. Ponadto warunkiem zyskania każdego
odpustu jest spowiedź, Komunia św. i jakakolwiek modlitwa w intencji Ojca świętego.
Zachęcamy do spowiadania się przed tymi świętami. Spowiadamy codziennie rano przed Mszą św. i od 16:00.
Szkolny CARITAS sprzedaje przy naszym kościele znicze. Dochód ze sprzedaży zniczy przeznaczony będzie na
pomoc potrzebującym.
Podopieczni WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ w Kukowie zapraszają do zakupu przy naszym kościele
własnoręcznie wykonanych stroików na groby, na Święto Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny.

Dziękujemy parafianom, którzy w minionym tygodniu troszczyli się o czystość kościoła i złożyli ofiarę.
Na nadchodzący tydzień prosimy rodziny z Krzeszowa od nr 206-223.
O odmówienia różańca po Mszy św. w przyszłą niedzielę prosimy RÓŻĘ ŚWIĘTEJ JADWIGI
KRÓLOWEJ